Sklep internetowy Selgros24.pl - zapraszamy na zakupy online - promocje, wyprzedaże, art. spożywcze i przemysłowe

Archiwum

Regulamin Promocji - Świąteczna akcja pozyskiwania klientów w Bytomiu

Promocja  „Świąteczna akcja pozyskania klientów w Bytomiu” zwana w dalszej części regulaminu Promocją.
 
1.    Organizator promocji: Transgourmet Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Zamenhofa 133.

2.    Miejsce promocji: Hala Sprzedaży Selgros Cash & Carry w Bytomiu, ul. Chorzowska 88a.

3.    Termin promocji: od 14.12.2019 r. do 31.12.2019 r.

4.    Uczestnikiem promocji może być wyłącznie klient, który otrzymał ulotkę zapraszającą do udziału w akcji, zawierającą specjalną promesę bonu towarowego o wartości 20 zł. Ulotki będą rozdawane 14.12.2019 między godziną 12:00 a 15:00 przy dworcu PKP w Bytomiu.

5.    Uczestnik promocji będzie mógł wymienić, w Hali Sprzedaży Selgros Cash & Carry mieszczącej się w Bytomiu, ul. Chorzowska 88a., promesę bonu towarowego na właściwy bon towarowy i zrealizować go wyłącznie w tej Hali  w terminie promocji.

6.    Jeden klient może wziąć udział w promocji tylko jeden raz tzn. może otrzymać i zrealizować tylko jeden bon. Klientowi nie przysługuje prawo do  otrzymania ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego) za otrzymany bon towarowy, a bon może być wykorzystany jedynie zgodnie z  zawartymi na nim informacjami. Jeżeli kwota zakupów będzie opiewała na kwotę niższą niż wartość bonu, klientowi nie przysługuje roszczenie o wydanie reszty.

7.    Pod pojęciem klient rozumiemy rejestrację klienta, która została zapisana pod unikalnym 8-miocyfrowym numerem w systemie WAWI (system gospodarki towarowo–sprzedażowej).

8.    Jeżeli pod danym 8-miocyfrowym numerem zostało wystawione kilka kart klienta to bon może zrealizować tylko jeden z posiadaczy kart klienta wystawionych pod tym numerem.

9.    W promocji nie mogą brać udziału pracownicy Transgourmet Polska Sp. z o.o.

10.    Transgourmet Polska Sp. z o.o. powołuje Komisję w składzie: Pani Emilia Pomianowska – Dyrektor Hali Sprzedaży Cash & Carry w Bytomiu, oraz Pan Michał Pielok – Kierownik Sprzedaży ds. Klientów Profesjonalnych, która rozstrzygać będzie wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z organizacją oraz przeprowadzeniem promocji.

11.    Zgłoszenia reklamacyjne należy wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru pod adresem               Transgourmet Polska Sp. z o.o., ul. Chorzowska 88a, 41-910 Bytom z dopiskiem ”Dział Obsługi Klienta-Reklamacja”. Reklamacje należy zgłaszać w terminie 14 dni od daty zaistnienia przyczyny jej powstania.  

12.    Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 5 dni roboczych od daty otrzymania.

13.    Decyzje Komisji w przedmiocie reklamacji podejmowane będą w formie pisemnej. Osoba składająca reklamację zostanie powiadomiona o decyzji listem poleconym, wysłanym pod adresem podanym w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia reklamacji.

Proszę wybrać wersję gazetki