Sklep internetowy Selgros24.pl - zapraszamy na zakupy online - promocje, wyprzedaże, art. spożywcze i przemysłowe

Regulamin Promocji - ZAREJESTRUJ SIĘ I ODBIERZ PREZENT

Promocja  ZAREJESTRUJ SIĘ I ODBIERZ PREZENT zwana w dalszej części regulaminu Promocją. 


1. Organizator promocji: Transgourmet Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Zamenhofa 133.

2. Miejsce promocji: Wszystkie Hale Sprzedaży Selgros Cash & Carry

3. Termin promocji: od 10.10.2019r. do 31.05.2020r.

4. Uczestnikiem promocji może być wyłącznie klient, który w terminie 10.10.2019r. – 15.03.2020r. zarejestruje się do bazy klientów tworzonej dla nowej Hali Sprzedaży Selgros Cash & Carry w Siedlcach. Rejestracji można dokonać za pośrednictwem:

- portali internetowych selgros.pl lub selgros24.pl
lub
- aplikacji mobilnej Selgros
lub
- druku, który klienci otrzymają podczas kolportażu tzw. wysyłki bezadresowej
lub
- bezpośrednio u Przedstawiciela Selgros
lub
- osobiście w Biurze Tymczasowym, które mieści się w Siedlcach przy ul. Terespolskiej 12 

5. Uczestnik promocji po dokonaniu rejestracji, otrzyma w terminie najpóźniej do 2 miesięcy od daty rejestracji, promesę bonu towarowego opiewającą na kwotę 50zł. Promesę klient będzie mógł wymienić na właściwy bon i zrealizować w dowolnej Hali Sprzedaży Selgros Cash&Carry w Polsce w terminie do 31.05.2020r.

6. Jeden klient może wziąć udział w promocji tylko jeden raz tzn. może zrealizować tylko jeden bon. Klientowi nie przysługuje prawo do  otrzymania ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego) za otrzymany bon towarowy, a bon może być wykorzystany jedynie zgodnie z  zawartymi na nim informacjami.

7. Pod pojęciem klient rozumiemy rejestrację klienta, która została zapisana pod unikalnym 8-mio cyfrowym numerem w systemie WAWI.

8. Jeżeli pod danym 8-mio cyfrowym numerem zostało wystawione kilka kart klienta to bon może otrzymać i zrealizować tylko jeden z posiadaczy kart klienta wystawionych pod tym numerem.

9. W promocji nie mogą brać udziału pracownicy Transgourmet Polska Sp. z o.o.

10. Transgourmet Polska Sp. z o.o. powołuje Komisję w składzie: Pan Maciej Rzekiecki – Dyrektor Działu Obsługi Klienta Transgourmet Polska Sp. z o.o., oraz Pan Cezary Furmanowicz – Dyrektor Marketingu Transgourmet Polska Sp. z o.o., która rozstrzygać będzie wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z organizacją oraz przeprowadzeniem promocji.

11. Zgłoszenia reklamacyjne należy wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru pod adresem Transgourmet Polska Sp. z o.o., ul. Zamenhofa 133, 61-131 Poznań z dopiskiem ”Dział Obsługi Klienta-Reklamacja”. Reklamacje należy zgłaszać w terminie 14 dni od daty zaistnienia przyczyny jej powstania.  

12. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 5 dni roboczych od daty otrzymania. 

13. Decyzje Komisji w przedmiocie reklamacji podejmowane będą w formie pisemnej. Osoba składająca reklamację zostanie powiadomiona o decyzji listem poleconym, wysłanym pod adresem podanym w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia reklamacji. 

Proszę wybrać wersję gazetki